Kaštelanski šušur


Posljednji Kaštel koji na zapadu graniči sa Trogirom je Kaštel Štafilić, ovaj Kaštel ime je dobio po trogirskom plemiću Stjepanu Štafileu koji je na samom početku 16. stoljeća sagradio kaštel na podvodnoj hridi.

Kao i kod prethodnih kaštela i oko ovog stvaralo se naselje kojeg su nastanjivali stanovnici podkozjačkih sela u potrazi za obranom od  Turaka. Specifično za ovaj kaštel je to da ga jedinog Turci nisu uspjeli niti osvojiti niti zapaliti. Prva crkva u Kaštel Štafiliću koju su pohodili vjernici bila je posvećena svetom Ivanu Krstitelju, a u 17. stoljeću gradi se nova veća crkva posvećena Blaženoj Djevici Mariji. U drugoj polovici 18. stoljeća crkva se ponovo proširivala, a danas nosi ime Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije i vrijedan je sakralni oblik u renesansno baroknom stilu. Nešto zapadnije od samog sela braća Lodi započeli su gradnju kaštela koji nikad nije dovršen, oko tog kaštela nastanjivali su se uglavnom seljaci Uskoci koji su ovu kulu i naselje po rodnom gradu nazvali Nehaj, ovo naselje sa Kaštel Štafilićem čini jedinstvenu cjelinu. Još zapadnije nalazi se lokalitet resnik, helenističko naselje na kojem se danas nalazi poznato turističko naselje. Poviše Resnika nalazi se crkvica sv. Bare a sjeverozapadno na samoj granici sa Trogirom su Bijaći, arheološki lokalitet koji je od izuzetne važnosti za cjelokupnu hrvatsku povijest, a crkvica sv. Marte svjedoči o nekadašnjem naselju na ovom području. Na obližnjem brdu nalazi se crkvica sv. Nofaera koja kao stožac stoji nad ovim područjem, na groblju u Kaštel Štafiliću kojeje zajedničko za ovaj Kaštel i Kaštel Novi nalazi se crkva sv. Josipa, koja je dovršena 1928. godine.

U sklopu Kaštel Štafilića nalaze se Kaštelanski stanovnici, centar poljoprivredne proizvodnje na ovom području. A o ljubavi i povezanosti kaštelanskog čovjeka i prirode svjedoči 1500 godina stara maslina. Osim Resnika na kojem se razvio turizam, veliki značaj za ovo naselje kao i cijela Kaštela ima i zračna luka kroz koju prolazi sve više putnka,a svi oni imaju priliku makar nakratko upoznati se sa ljepotom ovog grada.