Kaštelanski šušur


Nakon desetaka godina nakon što je Koriolan Ćipiko  sagradio svoj kaštel, oko kojeg se razvio današnji Kaštel Stari. PočetKom 16. stoljeća njegov nećak Pavao sagradio je svoj kaštel nešto zapadnije, a upravo zato što je bio noviji od dva Ćipikova Kaštela cijelo mjesto kasnije je dobilo ime Kaštel Novi.

I oko ovog kaštela naseljavali su s stanovnici koji su sa sjevera tražili sigurnost  unutar obrambenih zidova naselja. U mjestu je postojala crkva sv. Petra od Klobučca, ali porastom stanovništva postala je premala pa je župljani počinju proširivati krajem 16. stoljeća. Polovinom 17. stoljeća crkva je ponovo proširena i posvećena, a do današnjeg izgleda crkva sv. Petra Apostola još nekoliko puta mijenjala je izgled. Kaštel Novi ima jedan od najljepših seoskih trgova,Brce, koji je od nastanka naselja pa do danas bio centar mnogih uglavnom političkih, trgovačkih i kulturnih događanja, a krasi ga toranj sa satom. O nekadašnjem naselju podno Kozjaka danas svjedoči crkva Gospe od Stomorije, smještena usred Kaštelanskog polja koju vjernici još uvijek pohode i u njoj se održavaju svete mise i procesije. Uokolo ove crkve teče potok, a ljepota krajolika ponukala je istoimenu udrugu da na ovom području krene sa realizacijom projekta Biblijski vrt. Sjevero-zapadno od mjesta Kaštel Novog smjestilo se naselje Rudine u kojem se zadnjih godina izgradio veliki broj obiteljskih kuća. Za njihove potrebe izgrađena je i nova župna crkva ,a grade se i ostali potrebni sadržaji za normalno funkcioniranje života.

Stanovnici Kaštel Novog oduvijek su bili često povezani sa poljem, pa su novljani bili nadaleko poznati maslinari i vinogradari.Tradicija uzgoja ovih plemenitih biljaka nastavljena je i do danas, pa sa zadovoljstvom možemo utvrditi da se i veliki broj mladih okreće zanimanjima svojih predaka.