Kaštelanski šušur


Treći po redu Kaštel Kambelovac utemeljila je splitska plemićka obitelj Cambi. Trgovac Frane Cambi dobio je od mletačkih vlasti zemljište na kojim je sagradio utvrde-kule. Po njegovoj smrti njegovi sinovi Antun, Jerolim i Nikola sagradili su nove kule-kaštilce uz koje se u 15. stoljeću počelo stvarati naselje, koje je u 16. stoljeću ograđeno obrambenim zidom.

Jedan od rijetko zabilježenih slučajeva u izgradnji kaštela je i podatak da su seljaci sela Kuševika smještenog podno Kozjaka sami izgradili svoj kaštel nazvan Piškera, tako da su Kambelovac naselili najviše stanovnici tog sela. Kako je Kambelovac imao velik broj kula-kaštela poput ambijevih,Grisogenove, Piškere ili Arnijeve, a oko većine je nastajalo naselje, tako je Kambelovac za razliku od ostalih Kaštela razvučeno mjesto.

Na padinama Kozjaka na predjelu Lažane nalazi se crkva sv. Mihovila, a na zapadu odnje kula sražarnica iz 16. stoljeća. Podno Kozjaka je i crkva sv. Martina od Kruševika. Kambelovčanima je zaštitnik sv. Mihovil, a u središtumjesta danas postoji istoimena velika župna crkva.

Od starih prezimena u Kaštel Kambelovcu najčešće su obitelji poput Tadin, Bedalov, Britvić, Kapov i drugih. Kambelovčani su u Kaštelima poznati kao vrsni ribari koji čuvaju tradiciju svog ribarstva.